• Tanım: Cama istenen sabit radyüsün (bombenin) verildiği temper fırınında temperlenmiş camdır.
Üretim Açıklaması
Kullanıldığı Yerler
İlgili Standartlar

Cam, düz temper yapılırmış gibi Temper Fırınında ısıtılır ve soğutma öncesinde özel bombe kısmında hareketli merdaneler ile istenen radyüse göre bükülür. Fiziksel olarak şekli değiştirilen ve istenen radyüste bombe şeklini alan cam hemen basınçlı hava ile soğutulur ve temperli cam özelliği kazandırılır. Fırının bombe kısmındaki hareketli düzeneğin büyüklüğüne ve hareket kabiliyetine göre fırının minimum radyüs yapabilirliği ve maksimum yükseklik ölçüsü belirlenir.

  • Cam Asansörler
  • Soğutucu Dondurucu Dolaplar
  • Cephe Camları
  • Bombeli Temperli Camlar TS EN 12150-1 kapsamında yer almasa da bu standartta yer alan kalınlık, kenar işleme ve parçalanma testine ilişkin bilgiler bombeli temperli cam için de geçerlidir.
Numune Talebi