Emniyet ve güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere çoğu standart uygulamada tercih edilir. Her bir katman 0,38mm kalınlıktadır ve üretimde 0,38 katları şeklinde ifade edilerek kullanılır. Kuraray yetkili üreticisi olarak Alcam, standart PVB olarak Trosifol ULTRA CLEAR PVB kullanmaktadır. Bu sayede üretilen lamine camlar çok daha şeffaf ve ışık geçirgenlikleri yüksek olmaktadır. Normal PVB’lerde çoğunlukla görülen ve camın şeffaflığını etkileyen ve görsel rahatsızlık veren sarımsı renk tonları Trosifol ULTRACLEAR PVB kullanımı ile ortadan kalkmaktadır. Yellowness Index (Sarılık Endeksi) olarak adlandırılan bu etki, Trosifol ULTRACLEAR’da diğer ürünlere göre en az seviyededir.

Üretim
Kullanıldığı Yerler
İlgili Ulusal ve Uluslararası Standartlar
Alcam’ın Bu Üründeki Uzmanlığı ve Tecrübesi

Laminasyon işleminde, aralarına bağlayıcı katman yerleştirilmiş iki veya daha fazla cam plakası yüksek ısı ve basınç altında birleştirilir. Bağlayıcı katmanlar PVB veya ionoplast (SGX) katmanlar olabilir. Özel iklimlendirme yapılan, ısı ve nem oranı sürekli kontrol altında tutulan Laminasyon Odasında arasına PVB veya SGP yerleştirilen camlar ön ısıtma ve birleştirme sonrasında Otoklav fırınlarında camın cinsi, kalınlığı ve ara katmanın niteliğine göre uygun ısı ve basınç altında lamine edilirler.

 • Baş Üstü
 • Yürüme Yolu
 • Vitrin
 • Tırabzan
 • Teras
 • Saçak
 • Rüzgarlık
 • Ofis Bölme
 • Küpeşte
 • Parapet
 • Korkuluk
 • Kaydırmaz Zemin
 • Havuz Çevresi
 • Güvenlik Kulübesi
 • Durak
 • Çatı Işıklıkları
 • Avm korkuluk ve Atriyum Camları
 • Ayrıca Saldırıya, Fırtınaya, Depreme Dayanıklı ve Kurşun Geçirmez Cam Çözümlerinde de Lamine Cam Kullanılır.
 • TS EN 12543
 • TS EN 14449
 • TS EN 356

Alcam, İklim kontrollü Laminasyon hattı ve iki adet Otoklav Fırını ile her türlü PVB malzemeyi kullanarak müşterilerinin bütün emniyet ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilir. Alcam SentryGlasXtra (SGX) ve diğer tüm TROSİFOL PVB çeşitlerinin KURARAY tarafından yetkilendirilmiş Lamine Cam Üreticisi olarak özel güvenlik taleplerine de çözüm sunmaktadır.Alcam, müşterilerinin TS EN 12600 ve TS EN 356 standartlarına göre hangi sınıfta emniyet ve güvenlik talep ettiğine göre uygun çözümü sunacak teknik bilgi ve donanıma sahiptir.

Numune Talebi